Svenska ädelfiskar

Ädelfisk är ett annat namn för laxfiskar. Det som framförallt karaktäriserar denna grupp av fiskar ä en särskild fena som kallas för fettfena. Fenan är placerad på ryggen mitt emellan ryggfenan och den så kallade stjärtspolen. Något som är ganska anmärkningsvärt med fettfenan är att den, så vitt man vet, inte fyller någon praktisk funktion. Det finns ädelfiskar flera olika klimatzoner i den här bloggtexten kommer vi bland annat att gå igenom vilka de svenska ädelfiskarna är och hur industrin kring ädelfisket fungerar i Sverige idag. Ädelfisk har ofta stora kvalitéer som matfisk, inte minst de fetare ädelfiskarna som lax och röding, men också fiska mer för nöjes skull och släpper man i fångsten efter det att man dragit upp den.

Konsten att med sig utrustningen

Sik, siklöja, lax, öring, röding, regnbåge och harr är de vanligaste ädelfiskarna i Svenska vatten. Ibland krävs en hel del specialutrustning som kastspö och vadarstövlar för att få upp dessa fiskar på bästa möjliga sätt och har man då igen bil kan det bli lite problematiskt. billig frakt av utrustning kan då vara ett alternativ till packa en bil om du ska ut på ett fiskeäventyr. Då kan du själv åka kommunalt med till exempel tåg eller buss och sedan plocka upp utrustningen där den kommer att komma till användning. Ofta går det också att hyra det man behöver i anslutning till fiskeplatsen.

Ädelfisk är odlad fisk

Ädelfiskar förekommer naturligt i svenska vatten men för att tillgodose sportfiskare och andra fiskare planterar man ut fisk av denna typ för att öka bestånden. När du betalar för ett fiskekort går en del av pengarna till denna lovvärda verksamhet. gäddor ställer till problem med inplanteringen av ädelfisk och ofta satsar man därför på vatten där det helt enkelt inte finns några gäddor. Gäddan är nämligen en rovfisk som äter upp andra fiskars yngel och unga exemplar.