De olika fiskedragen

En erfaren fiskare vet att man måste anpassa sitt bete och sitt fiskedrag efter de förhållanden som råder och efter den typ av fisk som man vill fånga. Det kan därför vara en bra idé att redan som nybörjare läsa på om de olika typer av fiskedrag som finns, så att man tidigt kan börja samla in erfarenheter om vad som fungerar och inte.

800px-Angeln_zubehoer_wobbler_01En av de vanligaste typerna av fiskedrag är skeddraget. Ett skeddrag kan vara tillverkat av metall eller epoxi, och behöver sitt namn till trots inte vara format som en sked. Däremot bestod de första skeddragen av en faktisk sked, som man borrat ett hål igenom. Skeddraget är ett sjunkande drag, och rör sig vaggande och gungande genom vattnet. Detta rörelsemönster imiterar en skadad eller förvirrad fisk, varför draget lockar till sig rovfiskar. Det passar med andra ord bra om man vill fiska till exempel gädda.

Ett drag som inte använder sig av sitt rörelsemönster, utan istället ljudvågor och ljusreflexer för att attrahera fiskarna, är en spinnare. Spinnaren har en kropp och en eller två skedar fästa på kroppens ovansida. När spinnaren rör sig genom vattnet roterar skedarna, vilket skapar ljudvågorna och reflexerna. Rovfiskar uppfattar draget som en flyende fisk, och det passar särskilt bra för att fiska gös, abborre och gädda.

I motsats till spinnaren är wobblern ett drag som inte ska snurra alls. Wobblern rör sig istället i sidled och höjdled, en rörelse som retar rovfiskar att hugga. För att ytterligare locka fiskar till sig kan ett wobblerdrag också ha rasselkulor, som låter när draget rör sig genom vattnet. Ett wobblerdrag har vanligtvis två eller tre krokar, men kan annars variera ganska mycket i utseende och utförande; de kan vara sjunkande, svävande eller flytande, och de kan ha en hel kropp eller en ledad kropp.

Alla dessa drag bör en seriös fiskare ha i sin arsenal, för att kunna variera fiskedraget efter situationens förutsättningar. Som fiskeälskare är det dock inte dragen som är det viktigaste i slutändan, utan fiskarna – dragen är ju bara ett medel för att nå målet. Om man vill påminnas om målet så ofta som möjligt, för att hitta motivationen inför nästa fisketur, är ett sätt att göra det att använda sig av fiskar i sin inredning. Det är inte i alla rum man kan komma undan med att använda fiskar som dekorationer, men ett rum där det kan kännas naturligt är badrummet. Om du letar efter duschdraperier, handfat eller annan badrumsinredning med fisktema ska du gå in på Buildor.se, där det finns ett stort utbud av all typ av badrumsinredning.