Sportfiske – inte bara fisk på kroken


Sportfiske som rekreation, hobby och ren kontemplation är en populär fritidssysselsättning, vem vill inte känna stillheten i ett vattendrag och ha alldeles nyfångad fisk till middag? Här tar vi dig genom några olika varianter av fiske och vad du bör tänka på för att locka till sig fisken på bästa sätt.

Flugfiske
Med flugfiske har du en så kallad fiskefluga som bete. Flugan imiterar fiskens naturliga föda och du bör välja en fluga som imiterar den insekt eller fisk som fisken faktiskt äter. Flugfiske kan du ägna dig åt i både strömmande vatten som forsar, men även insjöar. De flesta fiskarter kan fångas genom flugfiske även om öring, lax och röding hittills har varit vanligast. Det ligger mycket träning bakom ett bra flugkast. Kastet är centralt i flugfiske då det även vuxit fram speciella tävlingar då man tävlar i längd och teknik. Flugbindning är också en viktig teknik att lära sig så att fisken verkligen blir intresserad av din krok. På marknaden finns en mängd olika flugbindningsmaterial som ”Easy Shrimp Eyes”, sälhår, och ”dagsslända”.

1280px-angler_at_devizes_england_arpPimpling
Pimpling är en gren inom fiske som kan kännas exotisk i vissa länder, men som är idealisk för de nordiska sjöarna. Du fiskar alltså genom ett hål i isen på vintern och använder ett pimpelspö, som hålls med en hand. Knycker du med handleden på ett speciellt sätt så blir fisken intresserad och lockas att svälja betet. Fiskedonet heter pimpel eller pirk och till agn använder du fluglarver men det är inte ett måste då fisken nappar på den så kallade vinklingen av spöet. Det enda du behöver är i princip en borr och det speciella spöet. Den vanligaste fisken vid pimpelfiske är abborre som det finns gott om i insjöar, men även öring är populärt längre norrut. Hur ska då en bra pirk se ut? Så kallade blinkpirkar finns det en mängd modeller av, vissa drivs till och med av batterier och det råder delade meningar om det verkligen är naturligt för fisken att hugga på något sådant.